Toimintakertomus 2020

20.1.2020 rikoskemiaa ja oikeusgenetiikkaa -luennot Lahden lyseossa. Luento oli osa Tiede 3 DNA-sormenjälki ja rikoskemia -kurssia, joka on järjestetty Lahden lukioiden, Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen ja Helsingin yliopiston kanssa yhteistyönä.

Keväälle suunniteltu vuosikokous jouduttiin perumaan pandemiatilanteen takia. Yhdistyksenvuosikokous pidettiin 10.9.2020 Rautakankareen majalla.

Suomalaisten Kemistien Seura jakoi 200 € edelleen jaettavaksi stipendeinä Päijät-Hämeen alueen kouluihin. Yhdistys jakoi 50 €/stipendi kahdelle yläkoulun ja kahdelle lukion oppilaalle lukuvuoden lopulla.

Tiedeviikko 16. – 20.11.2020 järjestettiin verkkotapahtumana, jossa esiteltiin laajasti Päijät-Hämeessä tehtävää tutkimusta ja sen tekijöitä. Esitys ”Kestävä kemia, kestävä tulevaisuus” toteutettiin yhteistyössä Päijät-Hämeen Kemistit ry:n kanssa.

Koronapandemian takia yhdistys ei järjestänyt vuoden 2020 aikana edellä mainittujen tapahtumien Iisäksi muita yhteisiä tapahtumia eikä yritysvierailuja.

Poikkeuksellisen koronavuoden takia hallituksen esityksestä yhdistys ei perinyt jäseniltään myöskään jäsenmaksuja.

}