Toimintakertomus 2021

Keväälle suunniteltu vuosikokous jouduttiin perumaan pandemiatilanteen takia. Yhdistyksen sääntömuutosten takia vuosikokouksia pidettiin 23.3.2021 ja 18.5.2021 Teams-sovelluksella.

Suomalaisten Kemistien Seura jakoi 200 € edelleen jaettavaksi stipendeinä Päijät-Hämeen alueen kouluihin. Yhdistys jakoi 100 € yhdelle lukion oppilaalle ja 50 €/stipendi kahdelle yläkoulun oppilaalle lukuvuoden lopulla.

Ympäristöpääkaupunkitapahtuma Järvien kierros oli 23.8.2021.

Kemian virtuaalitiedekahvila 30.9.2021 järjestettiin yhteistyössä SKS:n ja Päijät-Hämeen Kemistit ry:n kanssa. 

Lahden Tiedepäivä 18.11.2021.

Pikkujoulua vietettiin 2.12.2021 Jokimaan ravikeskuksessa. Ohjelmaan kuului ravintolapaketti, tallikierros ja Toto-peliopastus. 

Koronapandemian takia yhdistys ei järjestänyt vuoden 2021 aikana edellä mainittujen tapahtumien lisäksi muita yhteisiä tapahtumia eikä yritysvierailuja.