Keski-Suomen Kemistiseura valitsi sääntömääräisessä vuosikokouksessaan 9.2.2016 seuran johtokuntaan erovuoroisten tilalle FL Mari Raution, FT Esa Salon ja FM Leena Ruusuvirran.
 Seuran puheenjohtajana jatkaa FT Jussi-Pekka Aittola, sihteerinä dos. Elina Sievänen ja taloudenhoitajana dos. Maija Pitkänen. Lisäksi johtokunnan jäsenenä jatkaa FT Virpi Noponen.  Vuosikokous valitsi Mari Raution johtokunnan varapuheenjohtajaksi.
 Johtokunnan muiden jäsenten roolit määräytyvät uuden johtokunnan kokoonnuttua ensimmäisen kerran.
 Tutkimusprofessori Sirpa Herve valittiin jatkamaan Keski-Suomen Kemistiseuran edustajana Suomalaisten Kemistien Seuran hallituksessa ja hän osallistuu kutsuttuna Keski-Suomen Kemistiseuran johtokunnan kokouksiin. Nuorten jäsenten edustajana jatkaa fil.yo Santtu Kärkkäinen.